javascript benchmark

js:

function generateRandomArray(size, maxElement) {
  var array = [];
  for (var i = 0; i < size; i += 1) {
    array.push(Math.floor(Math.random() * (maxElement + 1)));
  }
  return array;
}

var new_big_array = generateRandomArray(1000000, 100); // generate array with 1 million elements

function sortArray(input_arr) {
  var startTimeStamp = new Date().getTime(),
    duration;

  input_arr.sort(function (a, b) { // sort array
    return a - b;
  });

  duration = new Date().getTime() - startTimeStamp; // javascript benchmark - difference between start and end time in milliseconds
  //alert('Sorting of array with 1 million elements lasts ' + duration + ' milliseconds;');
  document.getElementById('log').innerHTML = 'Sorting of array with 1 million elements lasts ' + duration + ' milliseconds;';
}

sortArray(new_big_array);

html:

<div id="log"></div>

Leave a Comment